Tietosuojaseloste 2 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 
Tietosuojalaki 1050/2018 

 

Rekisterinpitäjä 

Nimi:  
ESR-hankkeen toteuttaja Avustaen digiin-hanke 

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 

Osoite:  
Sörnäisten rantatie 23, 00500 Helsinki 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Nimi: 

Outi Laiti, projektipäällikkö, Avustaen digiin-hanke 

etunimi.sukunimi@jhl.fi p. 050 5974119 

 

Anna Hokkanen, projektiasiantuntija, Avustaen digiin-hanke 

etunimi.sukunimi@jhl.fi p. 050 5562533 

Tietosuojavastaava 

Nimi ja yhteystiedot: 

Hannu Viljanen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 

tietosuoja@jhl.fi  p. 010 7703 427 

 

Rekisterin nimi 

Avustaendigiin.fi kävijärekisteri 

 

Tietosisältö ja käsittelyn tarkoitus 

Avustaendigiin.fi internetsivuilla kävijöistä kerätään analytiikkatietoja hanketoiminnan raportointia varten. Analytiikkatiedot kerätään analytiikkatyökalun avulla. 
 

Huomio: Henkilötietojen kerääminen liittyy sivuston ilmoittautumis- sekä kartoituskyselysivuihin, missä henkilö itse luovuttaa tietojaan. Näitä sivuja varten on erillinen tietosuojaseloste henkilörekisteriä varten. 

Hanke on ESR-rahoitteinen hanke, joten se asettaa tiedonkeräämiselle myös erityisiä ehtoja. ESR-asetuksesta 1304/2013 ja yleisasetuksesta 1303/2013 tuleva sitova velvoite antaa jäsenmaalle oikeuden kerätä ja käsitellä henkilöitä koskevia tietoja ohjelman toteutumisen seurantaa, arviointia, varainhoitoa ja tarkastamista varten.  

 

Evästeet 

Sivuilla voidaan käyttää evästeitä eli ns. cookie-toimintoa. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.  

 

Evästeiden käytön estäminen 

Mikäli sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua sivuston hallinnoijan saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste- toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. 

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot saadaan verkkosivustojen kävijäanalytiikasta. 
 

Tietojen luovuttaminen 

Sivustojen analytiikkatietoja käytetään hankeraportoinnissa. Raportoitavina tietoina ovat sivuston kävijämäärät.  Tietoja ei käytetä eikä luovuteta muihin tarkoituksiin.  

Analytiikkatiedot ovat julkisia raportoitavia tietoja. Hankkeessa raportoitavista tiedoista ei voida kuitenkaan yksilöidä tai tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Hankkeen toteuttamisen edellytys on raportoida hankkeen suunnittelusta ja toimenpiteistä maksajataholle eli Hämeen ELY-keskukselle sähköisen EURA järjestelmän kautta.  

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Järjestelmää saa käyttää vain henkilö, jolla on siihen henkilökohtainen käyttöoikeus. Järjestelmän käyttöön vaaditaan vahva tunnistautuminen.  

 

Tietojen säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen 

Vastuu aineiston keräämisestä, tallentamisesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä on hankkeen toteuttajalla.  

Hankkeelle annettuja tietoja säilytetään hankkeen päättymisen, 31.8.2023 jälkeen 10 vuotta.