Avustaen Digiin

Henkilökohtaisten avustajien digitaalisten valmiuksien parantaminen

Ammattiliitto JHL ja JHL-opisto ovat käynnistäneet hankkeen, jolla parannetaan henkilökohtaisten avustajien digitaitoja. Tavoitteena on kouluttaa ainakin sata avustajaa uusiin taitoihin. Hanke jatkuu vuoteen 2023 ja sitä rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Henkilökohtaisille avustajille avautuu uusi mahdollisuus digitaitojen parantamiseen, kun ammattiliitto JHL ja JHL-opisto aloittavat Avustaen digiin -hankkeen.

Hankkeella parannetaan henkilökohtaisten avustajien digitaalisia taitoja ja valmiuksia, jotka liittyvät heidän työhönsä. Tämän ansiosta he voivat avustaa vaikeasti vammaisia myös yhteiskunnan digiloikassa, jonka koronakriisi on aiheuttanut.

Vammaisten elämänlaatuun vaikuttaa merkittävästi se, että henkilökohtaisten avustajien digivalmiudet parantuvat. Myös digitaalinen yhdenvertaisuus paranee ja vammaisten mahdollisuus osallistua esteettömästi yhteiskuntaan kohentuu.

Hanke alkoi lokakuun alussa 2021 ja se päättyy elokuun 2023 lopussa. Hankkeen rahoittaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Avustaen digiin -hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Perustiedot hankkeesta

 • Nimi: Avustaen Digiin – Henkilökohtaisten avustajien digitaalisten valmiuksien parantaminen / Assisted Digi – Digital Skills improvement for personal assistants of disabled persons
 • Toiminta-aika 1.10.2021–31.8.2023
 • Toimintalinja 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet
 • Hankkeen rahoittaja: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia

Hankkeen tavoitteet

Avustaen digiin -hankkeella on kolme selkeää tavoitetta:

 1. parantaa henkilökohtaisten avustajien työhön liittyviä digitaalisia taitoja ja valmiuksia
 2. parantaa henkilökohtaisten avustajien asemaa työmarkkinoilla
 3. luoda pysyviä rakenteita henkilökohtaisten avustajien digitaalisten valmiuksien parantamiseen.

Hankkeen toimenpiteet

 1. suunnitellaan ja toteutetaan koulutus- ja valmennuskokonaisuus vähintään sadalle henkilökohtaiselle avustajalle
 2. kehitetään virtuaalinen kohtaamis- ja koulutustila henkilökohtaisille avustajille.

Hankkeen toivotut tulokset

 1. syntyy henkilökohtaisten avustajien sekä verkostojen digikoulutuskokonaisuus
 2. syntyy virtuaalinen kohtaamis- ja koulutustila

 

Pidemmän aikavälin tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi jatkuvan oppimisen suunnittelussa, työmarkkinoiden kehittämisessä, koulutusjärjestelmässä, sote-uudistuksen yhteydessä sekä lainsäädännössä.