Osaamismerkit ja osaamisvaatimukset

Osaamismerkkihakemukset on suljettu toistaiseksi

Osaamismerkkien kartta

Henkilökohtaisen avun digitaidot

Henkilökohtaisen avun digitaidot-päämerkin saa, kun on suorittanut kaikki perusmerkit viideltä osa-alueelta:

 
Lisäksi suoritetaan Perusosaaja-merkki Digitaitojen osaamismerkistöstä, jota ylläpitää Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry.

Digiyhdenvertaisuuden edistäjä

Digiyhdenvertaisuuden edistäjän metamerkin saa kun on suorittanut kaikki digiyhdenvertaisuuden edistäjän perusmerkit

Merkin suorittanut

 • Tunnistaa digitaalisen avustamisen eettiset näkökulmat
 • Tunnistaa ja osaa erottaa avustamisen, puolesta-asioinnin ja digituen toimintaperiaatteet toisistaan

Merkin suorittanut

 • Tunnistaa ja osaa ottaa käyttöön digitaalisten laitteiden helppokäyttötoimintoja

Merkin suorittanut

 • Tunnistaa mitä julkisella asiointipisteellä tarkoitetaan.
 • Osaa löytää oman lähialueen julkiset asiointipisteet, missä mahdollista saada tukea ja neuvontaa digipalveluissa
 • Osaa hakea ja löytää oman lähialueen ilmaisia digipalveluita.

Merkin suorittanut

 • Tunnistaa tekoälyn ja robotiikan haasteita ja mahdollisuuksia työssään

Merkin suorittanut

 • Tunnistaa ja ymmärtää yhdenvertaisuuden periaatteet
 • Tunnistaa saavutettavuuden periaatteet

Työelämäosaaja

Työelämäosaajan metamerkin saa kun on suorittanut kaikki työelämäosaajan perusmerkit

Merkin suorittanut

 • Tunnistaa omaa osaamista, vahvuuksia sekä kehittämisen kohteita
 • Tunnistaa ja ymmärtää jatkuvan oppimisen roolin työelämässä
 • Osaa etsiä ja löytää avoimia oppimispaikkoja verkossa

Merkin suorittanut

 • Osaa toimia ja tunnistaa peruskäyttöperiaatteet erilaisissa videokokoussovelluksissa

Merkin suorittanut

 • Osaa löytää turvallisesti viranomaispalvelut internetissä
 • Osaa toimia eri viranomaisasiointipalveluissa ja liittää tarvittaessa liitteen

Merkin suorittanut

 • Tunnistaa työehtosopimuksien periaatteet
 • Osaa etsiä ajantasaisen työehtosopimuksen

Merkin suorittanut

 • Tunnistaa erilaisia digitaalisia ansioluettelon toteuttamisen tapoja
 • Osaa toteuttaa oman ansioluettelon digitaalisessa muodossa
 • Tunnistaa hyvän työhakemuksen keskeiset periaatteet

Digiturvataitaja

Digiturvataitajan metamerkin saa kun on suorittanut kaikki digiturvataitajan perusmerkit

 

Merkin suorittanut

 • Osaa tarkistaa tiedon ajantasaisuuden ja suhteen tähän aikaan.

Merkin suorittanut

 • Osaa hallita omia tietoja verkkoviestintäympäristöissä
 • Osaa rajata ammatillisesti omia tietoja
 • Tunnistaa työelämän tietosuojaan liittyviä periaatteita

Merkin suorittanut

 • Tunnistaa tietoturvan riskitekijät työelämässä
 • Osaa toimia tietoturvaloukkaustilanteissa työpaikalla
 

Mediaosaaja

Mediaosaajan metamerkin saa kun on suorittanut kaikki mediaosaajan perusmerkit

Merkin suorittanut

 • Tunnistaa yleisimmät verkkopelaamisalustat ja -muodot
 • Tunnistaa pelaamisen merkityksen yksilölle
 • Osaa hakea peleihin liittyvää ajantasaista tietoa

Merkin suorittanut

 • Osaa tuottaa puhelimella luovia sisältöjä.

Merkin suorittanut

 • Osaa liittyä yhteisölliselle verkkoalustalle
 • Osaa toimia verkkoalustalla

Merkin suorittanut

 • Tunnistaa miten informaatiovaikuttaminen toimii sosiaalisessa mediassa

Merkin suorittanut

 • Tuntee verkkovuorovaikutuksen perusperiaatteet
 • Tunnistaa vuorovaikutuksen merkityksen ja moninaisuuden
 • Tunnistaa, miksi verkkokeskustelut helposti kärjistyvät

Työhyvinvointitoimija

Työhyvinvointitoimijan metamerkin saa kun on suorittanut kaikki työhyvinvointitoimijan perusmerkit

Merkin suorittanut

 • Tunnistaa itsensä johtamisen näkökulmia ja keinoja
 • Osaa ohjata omaa toimijuutta

Merkin suorittanut

 • Osaa etsiä hyvinvointia tukevia palveluita ja mobiilisovelluksia
 • Osaa hyödyntää mobiilisovelluksia oman työhyvinvoinnin tukena

Merkin suorittanut

 • Tunnistaa työkyvyn eri ulottuvuudet ja omat vaikutusmahdollisuudet
 • Tunnistaa omien voimavarojen ja valmiuksien merkityksen osana työhyvinvointia
 • Tunnistaa palautumisen merkityksen osana omaa työhyvinvointia ja työkyvyn tukemista

Perusosaaja

Perusosaajan merkistö on osa Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ylläpitämää Osuvat taidot-osaamismerkistöä.

Perusosaajan metamerkin saa kun on suorittanut kaikki perusosaajan perusmerkit

Merkin suorittanut osaa

 • tunnistaa ja valita käyttötarkoituksen mukaisen laitteen (esim. tietokone, tabletti, puhelin)
 • käyttää yleisimpiä digitaalisia laitteita sekä niiden perustoimintoja ja –asetuksia
 • tarkistaa, onko liittynyt johonkin langattomaan tai langalliseen verkkoon

Merkin suorittanut osaa

 • etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä (hakusanat, hakukoneet)
 • hakea eri muotoista tietoa (teksti, kuva, video)
 • arvioida digitaalisen sisällön luotettavuutta
 • tunnistaa, miten tekijänoikeudet liittyvät tietoon ja tiedon jakamiseen

Merkin suorittanut osaa

 • Tunnistaa tyypillisimpiä kyber- ja tietoturvauhkia
 • Suojata käytössään olevat laitteet (esim. virustorjunta, laitteiden lukitseminen ja haittaohjelmien estäminen)
 • Tunnistaa, kun tietoturvaa on loukattu ja tietää miten toimia

Merkin suorittanut osaa

 • tunnistaa digitaalisten laitteiden ja sovellusten käytön vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin
 • käyttää viestipalveluita ja sosiaalisen median palveluita vastuullisesti
 • ottaa huomioon tekijänoikeudet tiedon käyttämisessä ja jakamisessa
 • luoda ja muokata kuvallista digitaalista sisältöä (esitysgrafiikka) tekijänoikeuksia noudattaen

Merkin suorittanut osaa

 • tunnistaa oikeutensa ja vastuunsa omien tietojen luovuttamisessa sähköisiin palveluihin
 • käyttää sähköisiä asiointipalveluja
 • tunnistaa vahvan tunnistautumisen menetelmiä
 • suojata henkilökohtaisia tietojaan ja yksityisyyttään
 • tunnistaa tietosuojan periaatteita ja noudattaa niitä
 • käyttää sähköpostia ja sen perustoimintoja

Merkin suorittanut osaa

 • valita ja käyttää tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentasovelluksia
 • tunnistaa erilaisia tiedostomuotoja
 • tehdä standardin mukaisia tekstidokumentteja
 • tehdä laskentataulukkoja ja hyödyntää laskukaavoja tietojen laskennassa
 • käsitellä ja siirtää eri muotoista tietoa

Tallenna tästä itsellesi suorituskortti muistin tueksi ja edistymisen seuraamiseksi

Voit myös ladata mobiililaitteellesi Open Badge Passportin alta. Open Badge Passport on digitaalinen säilö osaamismerkeillesi. Voit linkittää osaamismerkkejäsi esimerkiksi työhakemuksiisi.

Open Badge Passport Google Play-kaupassa Androidille

Open Badge Passport App Storessa iOS